Ewidencja dróg

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów jest jednym ... wiecej...

System referencyjny

System referencyjny jest powszechnie stosowaną metodą jednoznacznego opisu sieci dróg i istniejących w jej obrębie ... wiecej...

Fotorejestracja

Fotorejestracja pasa drogowego jest obecnie jedną z najpopularniejszych obecnie metod dokumentowania i prezentacji specyfiki i ... wiecej...

Oprogramowanie

W dzisiejszych warunkach wsparcie informatyczne działań prowadzonych przez zarządcę drogi jest podstawą sprawnej realizacji nałożonych ... wiecej...

SIP

Systemy Informacji Przestrzennej (SIP) to w ostatnich latach jedne z najprężniej rozwijających się systemów informacyjnych ... wiecej...

Organizacja ruchu

Zapewnienie aktualności i kompletności rozwiązań organizacji ruchu w obrębie danej sieci dróg, jest jednym z ... wiecej...

Szkolenia

Gromadzenie, kodowanie i przetwarzanie danych drogowych, w tym zarówno danych o stanie jak i danych ... wiecej...